klienti

Ochrana práv klienta

Maximálna ochrana záujmov a práv nášho klienta, to je prvoradý cieľ našej advokátskej kancelárie. Dosahujeme ho individuálnym prístupom, transparentnosťou, efektívnosťou, ochranou poskytnutých údajov a diskrétnosťou.
JUDr. Maroš Prosman
advokát a konateľ

Advokátska kancelária

PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom v Trnave poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky slovenským aj zahraničným klientom.
Sme dynamický a odborne vyspelý pracovný tím snúbiaci skúsenosť s profesionalitou.

Spolupráca s odborníkmi

  • exekútori, notári
  • daňoví poradcovia, účtovníci
  • znalci oceňovania majetku a práv
  • vykonávatelia dobrovoľných dražieb
  • realitné kancelárie
  • mediátori
  • tlmočníci a ďaľší

Poistenie rizika

Poskytovaním kvalitných odborných služieb úspešne eliminujeme vznik akejkoľvek škody na strane klienta.
Popri tom za účelom zabezpečenia vyššej istoty našich klientov naša spoločnosť uzatvorila poistnú zmluvu s celkovým krytím 1 500 000 € (cca 45 000 000 Sk).